نمایندگی ها

نمایندگی ها

شرکت خرما بن جنوب (دمباز)
نام شهرنماینده شماره تماس
تهرانصابر فرشداری09124029844
مشهدآقای سروی09131585831
قمآقای رحمتی09121511633
تبریزآقای عباسی09179564914
بندر انزلیآقای احمدی09173614490
مینابآقای فخری09177655419
بندرلنگهآقای کریمی09175507008
اصفهانآقای قاسمی09132660353
شیرازآقای بنافی09177064026
یزدآقای سروی09131585831
کرمانآقای کامران زاده09133400193
0