نمایندگی ها

نمایندگی ها

شرکت خرما بن جنوب (دمباز)
نام شهرنماینده شماره تماس
تهرانصابر فرشداری09124029844
مشهدآقای سروی09131585831
قمآقای رحمتی09121511633
تبریزآقای عباسی09179564914
بندر انزلیآقای احمدی 09173614490
مینابآقای فخری09177655419
بندرلنگهآقای کریمی09175507008
اصفهانآقای قاسمی09132660353
شیرازآقای بنافی09177064026
یزدآقای سروی09131585831
کرمانآقای کامران زاده09133400193
0